Chọn cửa hàng cần mua sắm
để chuyển đến webstite cửa hàng.
Mua sắm bình thường
trên webstite cửa hàng đã chọn.
Số tiền tiết kiệm sẽ được
đối soát cộng vào tài khoản.
Rút tiền về TK ngân hàng,
số tiền bạn đã tiết kiệm được.

Các cửa hàng khác bạn nên xem qua